Živa zajednica

zz12-2016_Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni već četvrto desetljeće objavljuje mjesečnik hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj »Živa zajednica«, »a ova publikacija izgleda svojim sadržajima i svojom opremom kao nešto najbolje što Hrvati tiskaju u inozemstvu«. Prvi je broj objavljen u rujnu 1978, a dobio je naziv po živoj vjerskoj zajednici Hrvata katolika u dijaspori. Taj naziv također označava i živu hrvatsku nacionalnu zajednicu. List je u početku bio biltenskog karaktera, u njemu su objavljivani važniji crkveni dokumenti, vijesti iz Crkve u domovini i svijetu, događanja u hrvatskim katoličkim zajednicama u Njemačkoj, imena krštenih, vjenčanih, umrlih. Također su objavljivani i članci o hrvatskoj povijesti i kulturnoj baštini. Taj trend list je slijedio i kasnije, ali su se iz godine u godinu uvodile i nove rubrike te se nastojalo oko poboljšanja grafičkoga izgleda lista. Jednom riječju: tematika lista bila je posvećena vjersko-crkvenim, ali i općedruštvenim temama. Tijekom godina pokušao je stvarati javno mnijenje među Hrvatima u Njemačkoj, ali i šire. U središtu zanimanja lista je općenito hrvatski čovjek u dijaspori, bilo »gastarbajter« prve generacije, naši ljudi »na crno«, pripadnici druge generacije, poslovni ljudi, intelektualci, kulturni djelatnici. List posebno prati brojne aktivnosti naših misija, na suvremen način piše o vjeri, vjerskim, socijalnim i obiteljskim, kulturnim temama, objavljuje razgovore s istaknutim ljudima iz crkvenog i društvenog života iz dijaspore ili iz domovine. U listu se također vodi računa i o čistoći hrvatskoga jezika. »Prilog na njemačkom jeziku« uveden je za delegata fra Josipa Klarića i to od br. 3/1998.

Aktualno izdanje: Živa zajednica br. 3-4/2017.

Iz sadržaja:
● INTERVJU: dr. s. Valerija Kovač Po Isusu svima­ nam je zajamčeno Uskrs­nuće
● PODRUČNE SJEDNICE
Uloga misija i zajednica u integracij­skom procesu
● SASBACH Seminar za đakone, pastoralne suradnice i suradnike
IZ CRKVE U DOMOVINI: Papin izaslanik za Međugorje
TJELESNA DJELA MILOSRĐA: Žedna napojiti
MLADI I MEDIJI: Širimo li i mi lažne vijesti?
BEITRÄGE IN DEUTSCHER SPRACHE
Pfr. I. Komadina
: Einladung zu einer erneuerten Ehe- und Familienpas­toral

Impressum
60435 Frankfurt am Main
An den Drei Steinen 42 d
Tel. +49 69 954048-0
Fax +49 69 954048-24
E-Mail:
delegatur@kroatenseelsorge.de
zivazajednica@kroatenseelsorge.de
Izdavač:
Kroatenseelsorge in Deutschland
Odgovara:
Vlč. Ivica Komadina
Glavni urednik:
Dr. sc. Adolf Polegubić
Uredništvo:
Vlč. Ivica Komadina
Željka Čolić
Stjepan Herceg
Kristina Kovačević
Marija Lovrić-Holenda
Dr. sc. Adolf Polegubić
Antonia Tomljanović-Brkić
P. Jozo Župić
Grafička priprema
Ljubica Markovica-Baban
Godišnja pretplata:
uključujući Porto: EUR 16,-
Pošiljke po Europi: EUR 22,-
Za prekomorske države: EUR 35,-
Banka:
VDD/Kroatenseelsorge in Deutschland
IBAN:
DE03 7509 0300 0006 4989 73
SWIFT-BIC: GENODEF1M05

Arhiva

2017
Zz1-2.2017
2016
Zz12.2016
Zz11.2016
Zz9-10.2016
Zz7-8.2016
Zz5-6.2016
Zz3-4.2016
Zz1-2.2016
2015
Zz12.2015
Zz11.2015
Zz9-10.2015
Zz7-8.2015
Zz5-6.2015
Zz3-4.2015
Zz1-2.2015
2014
Zz12.2014
Zz11.2014
Zz10.2014
Zz9.2014
Zz7-8.2014
Zz6.2014
Zz5.2014
Zz4.2014
Zz3.2014
Zz1-2.2014
2013
Zz12.2013
Zz11.2013
Zz10.2013
Zz9.2013
Zz7-8.2013
Zz6.2013
Zz5.2013
Zz4.2013
Zz3.2013
Zz1-2.2013
2012
Zz12.2012
Zz11.2012
Zz10.2012
Zz9.2012
Zz7-8.2012
Zz6.2012
Zz5.2012
Zz4.2012
Zz3.2012
Zz1-2.2012
2011
Zz12.2011
Zz11.2011
Zz10.2011
Zz9.2011
Zz7-8.2011
Zz6.2011
Zz5.2011
Zz4.2011
Zz3.2011
Zz1-2.2011
2010
Zz12.2010
Zz11.2010
Zz10.2010
Zz9.2010
Zz7-8.2010
Zz6.2010
Zz5.2010
Zz4.2010
Zz3.2010
Zz1-2.2010
 2009
Zz11.2009
Zz10.2009
Zz9.2009
Zz7-8.2009
Zz6.2009
Zz5.2009
Zz4.2009
Zz3.2009
Zz1-2.2009
 2008
Zz12.2008
Zz11.2008
Zz10.2008
Zz9.2008
Zz7-8.2008
Zz6.2008
Zz5.2008
Zz4.2008
Zz3.2008