Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj

Adolf Polegubić, „Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj”,  Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 10, Glas Koncila, Hrvatski dušobrižnički ured, Zagreb, Frankfurt, 2007., 220 str.

St.KatolickogLaikataU nakladi „Glasa Koncila“ Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta objavio je knjigu dr. Adolfa Polegubića „Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj. Duhovnost laika, njihova crkvena i društvena pozicija i njihove institucije na temelju prosudbe Drugoga vatikanskog sabora”. Riječ je o crkvenom, duhovno-teološkom i pastoralno-povijesnom djelu koje na 220 stranica predstavlja, analizira i kritički vrjednuje povijesni razvoj katoličkog laikata u Hrvatskoj s naglaskom na smjernicama i mogućnostima djelovanja laika u hrvatskoj Crkvi i društvu u budućnosti. Nakon uvodnoga dijela, u kojem autor pojašnjava terminološko određenje pojma „laik”, u drugome poglavlju govori se o počecima Hrvatskoga katoličkog pokreta i njegovu razvoju do 1945. godine. Treće i četvrto poglavlje pod naslovima Katolički laikat u Hrvatskoj u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora te Laici u Crkvi u Hrvatskoj od 1972. do 1988. godine svjedoče o živoj praksi organiziranja katoličkog laikata u Hrvatskoj po Koncilskim načelima i smjernicama, koja je pod režimom komunističkog sustava pokušala biti potpuno ugušena. Promjene 1989./90. u društvu i Crkvi u Hrvatskoj naslov je petoga poglavlja u kojem autor u svjetlu demokratskih promjena u Hrvatskoj analizira stanje katoličkog laikata, a u šestome poglavlju pod naslovom Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj — najnoviji razvojni pravci od 1992. daje pregled njegova razvoja nakon 1992. godine. U posljednjem poglavlju dr. Polegubić donosi prognoze o razvoju i djelovanju hrvatskog laikata u budućnosti i to na dva područja: na području Crkve i društva.