Sakrament bolesničkog pomazanja

zbornik 2018„Sakrament bolesničkog pomazanja“, zbornik, (vlč. Ivica Komadina, Hrsg.; dr. sc. Adolf Polegubić, uredio), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 27, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018. EUR 10,00
ISBN: 978-3-9815964-9-6