Osoblje

ivica adolf romana ljubica antonia
Vlč. Ivica Komadina, delegat Dr. Adolf Polegubić,
past. referent i ur. Žive zajednice
Romana Kašaj,
tajnica
Ljubica Markovica-
Baban, tajnica
Antonia Tomljanović-Brkić,
suradnica

Tko smo mi

Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj je ured triju biskupskih konferencija (Njemačka biskupska konferencija, Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konfenecija Bosne i Hercegovine) koji je odgovoran za komunikaciju među tim biskupskim konferencijama, za upravne poslove i koordiniranje pastoralnim radom u hrvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj. Ured je ujedno sjediste delegata za hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj. Sadašnji delegat je vlč. Ivica Komadina, Mostar.
Hrvatski dušobrižnički ured između ostalog organizira razne pastoralne skupove, sastanke i seminare na regionalnoj i saveznoj razini. U to spadaju: hodočasca, duhovne vježbe za svećenike i đakone, seminari daljnje izobrazbe za pastoralne suradnice/-ke, regionalni pastoralni sastanci, pastoralni godišnji skupovi, susreti mladeži, biblijske olimpijade, folklorni festivali, susreti crkvenih zborova mladih i odraslih, susreti hrvatskih studenata u Njemačkoj. (termini pod TERMINI)

Opširnije o hrvatskom dušobrižništvu u Njemačkoj

Nekoliko važnijih podataka

Prema statistikama Hrvatskog dušobrižničkog ureda u SR Njemačkoj početkom 2016. godine ima oko 300.000 hrvatskih katolika.
U SR Njemačkoj trenutno ima 95 hrvatske katoličke misija u kojima djeluje 90 svećenika, 3 đakona, 51 pastoralni suradnik/-ca i 45 tajnica.

Publikacije

Od 1978. godine Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu izdaje mejesečno list hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj ZIVA ZAJEDNICA. List na hrvatskom i njemačkom jeziku informira o životu u hrvatskim katoličkim zajednicama u Njemačkoj i donosi zanimljive članke s temama o vjeri, kulturi, nacionalnoj povijesti i hrvatskom jeziku.

Daljnje redovite publikacije su ZBORNIK radova jesenskog godišnjeg pastoralnog sastanka svećenika i pastoralnih suradnika i hrvatski katolički ZIDNI KALENDAR.

Redovito izlazi i hrvatski adresar VODIČ s adresama svih hrvatskih katoličkih misija u Europi i prekomorskim zemljama, svih hrvatskih socijalnih radnika u savjetovalištima njemačkog Caritasa i s adresama mnogih drugih karitativnih i crkvenih ustanova.

Delegati (naddušobrižnici) za hrvatsku pastvu u Njemačkoj

 • vlč. Andrija Kordić, Mostarsko-duvanjska biskupija (1946.-1951.)
 • dr. fra Dominik Šušnjara, Franjevačka provincije Presvetog Otkupitelja – Split (1951.-1971.)
 • fra Bernard Dukić, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split (1971.-1997.)
 • fra Josip Klarić, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split (1997.- 2003.)
 • fra Josip Bebić, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split (2003.-2010.)
 • vlč. Ivica Komadina, Mostarsko-duvanjska biskupija (2011.- do danas)

Glavni urednici Žive zajednice

 • fra Bernard Dukić (1978.-1979.)
 • fra Ignacije Vugdelija (1979.-1991.)
 • don Ante Živko Kustić (1991.-1993.)
 • fra Anto Batinić (1994.-2002.)
 • dr. sc. Adolf Polegubić (2002. do danas)